Welkom op de website van SBO Het Speelwerk!


Het Speelwerk is een gereformeerde school voor speciaal basisonderwijs.

De leerlingen komen uit de regio Zwolle: van Zutphen tot Hoogeveen en van Urk tot Nieuwleusen!
Meestal komen de leerlingen van één van de gereformeerde basisscholen uit dit gebied. Soms komen ze ook van andere (christelijke) basisscholen, van (speciale) peuterspeelzalen of van Medisch Kinderdagverblijven.

Op Het Speelwerk zitten per 28 augustus 2016 65 leerlingen, verdeeld over 5 groepen:
Groep K - de kleuters
Groep AB - de beginnende lezers en rekenaars
Groep CD
Groep E
Groep F

We werken met een team van ongeveer 25 mensen aan het onderwijs aan de kinderen: leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleider, logopedist, fysiotherapeut, orthopedagoog, directeur. Daarnaast zijn er nog een conciërge en een administratief medewerkster.

De leerlingen die hier op school zitten hebben soms een lage(re) intelligentie, leerproblemen, dyslexie, anderen hebben sociaal emotionele of gedragsproblemen.

Het onderschrift van het logo van Het Speelwerk luidt: samen werken, samen sterk.
De leerlingen die hier op school komen hebben door allerlei uiteenlopende redenen moeite met leren op een reguliere basisschool. Het Speelwerk wil samen met ze optrekken, naast ze gaan staan, kijken en luisteren naar wat ze nodig hebben en zo samen sterk worden voor de maatschappij die wacht!

We hopen dat u met behulp van deze website een indruk kunt krijgen van Het Speelwerk. Als u nog vragen hebt, neemt u dan contact met ons op, we staan u graag te woord!

Bachlaan 152, 8031 HL Zwolle, Tel. 038 4217961, Email: administratie.hetspeelwerk@vgpo-accretio.nl