Pesten of gepest worden heeft grote gevolgen voor de verdere ontwikkeling van een kind. Vaak draagt hij of zij deze gevolgen een leven lang met zich mee.
We vinden het daarom van groot belang dat zowel het gepeste kind als de pester zo snel mogelijk de juiste hulp krijgen.

Bij het aanmelden van uw kind, verklaart u akkoord te gaan met het pestprotocol wat de school hanteert. Concreet komt het er op neer dat zowel ouders als school proberen het pesten zoveel mogelijk te voorkomen of te bestrijden. Ouders van kinderen die gepest worden én van kinderen die pesten worden op school uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek om het probleem op te lossen.

De anti-pest coördinator van Het Speelwerk is Els van Dijk.