Vakanties en vrije dagen schooljaar 2023-2024

 

herfstvakantie                         ma. 23 t/m vr. 27 okt.

kerstvakantie                          ma. 25 dec. t/m vr. 5 jan.

voorjaarsvakantie                   ma. 19 t/m vr. 23 feb.   

Goede vrijdag/ Pasen             do. 28 maart t/m ma. 1 april

meivakantie                            ma. 29 apr. t/m vr. 10 mei (do. 9 mei Hemelvaartsdag)

pinkstervakantie                     zo. 19 t/m di. 21 mei

zomervakantie                        vr. 19 juli t/m ma. 2 sep

 

studiedagen alle groepen      ma. 2 okt, vr. 24 nov, vr. 7 feb, do. 28 mrt, di. 21 mei, do. 20 juni              

studiedag gr. K en A                ma. 9 okt

vrije dag                                  vr. 21 juni

 

terugkomdagen:                     wo. 11 okt, wo. 15 nov, wo. 31 jan, wo. 13 mrt, wo. 17 april