Fysiotherapie hoort niet bij het reguliere aanbod van de school. 
De leerlingen van groep K (groep 1 en 2) en eventueel kinderen van groep A die kinderfysiotherapie nodig hebben, kunnen dat tijdens de schooluren krijgen van een fysiotherapeut die daarvoor op school komt vanuit Kinderfysiotherapiepraktijk De Regge uit Zwolle. 

Het voordeel hiervan is dat de leerlingen niet meer na schooltijd naar fysiotherapie hoeven en dat er direct contact is tussen de leerkracht en de fysiotherapeut over de te volgen aanpak op school. 

De bekostiging loopt via de verzekering van de ouders. 
Vanuit het basispakket worden standaard 18 behandelingen vergoed. 
Als u aanvullend verzekerd bent, zijn dat er meer!

Ook bij fysiotherapie geldt dat jonge kinderen voorgaan, zoals omschreven bij logopedie. Indien mogelijk en noodzakelijk kunnen ook enkele leerlingen uit hogere groepen gebruik maken van deze fysiotherapie.

De namen van de fysiotherapeuten op onze school zijn mw. Paulien Rovers en Jenita Ebeke.
Zij zijn op maandag, dinsdag en donderdag op school aanwezig.