Vanuit het Sociaal Wijk Team is er een schoolmaatschappelijk werker aan de school verbonden. Haar naam is Hester Hartman.

Zij ondersteunt en adviseert de leerkrachten en de Intern Begeleiden bij vragen die liggen op het psychosociale vlak. 
Ook kan er hulpverlening aan ouders en kinderen gegeven worden, denk daarbij aan advies en ondersteuning op het gebied van opvoeding en het sociaal emotionele functioneren van een kind. Verder kan de SMW-er ondersteunen en adviseren in het geval speciale zorg vereist is.

Met ouders van nieuwe leerlingen neemt de SMW-er kort na aanmelding telfonisch contact op.

Als u in contact wilt komen met de SMW-er, meldt u dat dan aan de Intern Begeleider, Marlijn Sonneveld.