Welkom

Het Speelwerk is een gereformeerde school voor speciaal basisonderwijs. De leerlingen komen uit de regio Zwolle: van Zutphen tot Hoogeveen en van Urk tot Nieuwleusen! Onze school is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met lage(re) intelligenties, leerproblemen, dyslexie of sociaal emotionele- of gedragsproblemen. Ons motto is Samen werken, samen sterk. De leerlingen op onze school hebben door verschillende redenenen moeite met leren. Het Speelwerk wil samen met ze optrekken, naast ze gaan staan, kijken en luisteren naar wat ze nodig hebben en zo samen sterk worden voor de maatschappij die wacht.

 

Informatiefilmpjes op de website
13 februari 2020 |

Informatievideo’s over Het Speelwerk

1 februari 2020

De informatievideo’s staan op de website! Na twee filmdagen zijn de video’s klaar om bekeken te worden. De algemene video geeft een goed beeld van de sfeer op school. Daarnaast zijn er twee video’s die dieper ingaan op een specifieke groep: de Plusgroep en de Schakelgroep.

Voorafgaand zijn er interviews geweest met leerkrachten, ouders en leerlingen. Zij vertelden allemaal iets over hun ervaring met Het Speelwerk. Ook zijn er beelden van het schoolgebouw te zien. De algemene video is hier  te vinden en de andere twee video’s zijn te vinden onder het kopje van de specifieke groep.

De video’s zijn gemaakt door Complete Media: dit zijn tweedejaars studenten van de opleiding Communicatie aan Hogeschool Windesheim.


Lees meer...

Sinterklaas op school
10 december 2019 |

Donderdag 5 december was het zo ver: de sinterklaasviering op Het Speelwerk! Veel kinderen waren verkleed en buiten was muziek te horen. Na een warm welkom op het plein hebben de sint en zijn 2 pieten een bezoek gebracht aan de klassen. 

Als eerst waren de kleuters aan de beurt. Zij mochten allemaal even bij sinterklaas op schoot zitten terwijl er een stukje uit ‘Het Grote Boek’ werd voorgelezen. Vervolgens gingen sint en zijn pieten naar klas A/B waar de leerlingen allemaal iets hadden voorbereid: van voorlezen tot dansjes voor de klas. Daarna konden zij surprises bewonderen in de schakelgroep, net als bij andere groepen. Hieronder een aantal foto’s voor een sfeerimpressie van deze geslaagde ochtend.

 


Lees meer...

kinderboekenmaand
26 september 2019 |

Oktober: kinderboekenmaand! 

Ons thema: onderweg.

We gaan veel (voor)lezen, praten over boeken, we houden een boekendate en een voorleeswedstrijd, er komt een kinderboekenschrijver en mensen die vertellen over hun beroep!


Lees meer...


 

Onze visie

We vinden het belangrijk dat iedereen die aan onze school verbonden is leeft en werkt vanuit het geloof dat God zonder voorwaarde van ons houdt. Dat wil Hij doen dankzij Christus, die zijn leven voor ons gaf. God wil ons elke dag opnieuw onze zonden vergegen. Daarom willen wij ook steeds een nieuw begin met elkaar maken. God heeft ieder mens uniek gemaakt, met eigen mogelijkheden en beperkingen. We willen de persoonlijke groei van elk kind ondersteunen en/of stimuleren.

 

Zorg

De ontwikkeling van een leerling wordt direct vanaf binnenkomst zorgvuldig gevolgd. Op basis van de verkregen informatie wordt door de orthopedagoog een dossieranalayse gemaakt. Naar aan-leiding van deze analyse wordt er een Ontwikkel Perspectief (OPP) gemaakt, dat de leerkracht als uitgangspunt neemt bij het maken van een individueel handelingsplan. Jaarlijk word elke leerling drie รก vier keer in een leerlingenbespreking besproken, waarbij het OPP wordt bijgesteld. En waarna ook de leerkracht opnieuw zal kijken naar het handelingsplan per leerling. Zo kunnen we de leerlingen precies die aandacht en leerstof geven die de leerling nodig heeft.