De Schoolraad heeft als doel de kwaliteit van de ouderbetrokkenheid (medezeggenschap, inspraak en het meedoen van ouders) te versterken en een verhoging van de efficiency van het overleg van de school met de ouders. De Schoolraad bestaat uit een aantal ouders van de schoolgaande kinderen. De basis van de schoolraad is de MR (medezeggenschapsraad) zoals de Wet Medezeggenschap Scholen die voorschrijft. De MR bestaat uit minimaal twee ouders en twee leerkrachten. Voor de Schoolraad  wordt de MR uitgebreid met een aantal ouders die de inspraak, het klankborden en het werkelijk meedoen organiseren of coördineren.Het totaal (MR + extra ouders) noemen we de Schoolraad.

Wat doet de Schoolraad?

  • De Schoolraad stimuleert en activeert de ouderbetrokkenheid bij school;
  • De Schoolraad zorgt, in overleg met de schoolleiding, dat ‘doe’ activiteiten zoals het organiseren van ouderavonden en festiviteiten op school, assistentie tijdens de lessen, schoolreisjes, excursies georganiseerd en uitgevoerd worden (voor dit deel is op Het Speelwerk de Team Ondersteunings Commissie ingesteld);
  • Adviseert en klankbord de locatiedirecteur over het brede schoolleven;
  • Is een klankbord voor de directie, denkt mee over de identiteit van de school;
  • Bereidt beleid voor;
  • Volgt kwaliteit en tevredenheid (van inspectie, peilingen, schoolgids) en denkt er over mee;
  • Toont vanuit de ouders betrokkenheid voor het werk van personeel en het onderwijs in de groep;
  • Overlegt met commissies/werkgroepen;
  • Heeft oog voor de plaats van de school binnen Florion;
  • Heeft oog voor het personeel van de school.

De Schoolraad bestaat uit de volgende personen:

Vanuit de ouders: Annemieke van der Stoep, Henri Visscher en Christiaan van Nieuwenhuijzen

Vanuit het team: Esther Schimmel en Margriet Gortemaker

Arco van Diggele (directeur) is als ‘toelichter’ op de meeste vergaderingen aanwezig.

Voor vragen of opmerkingen kunt u met de schoolraadleden telefonisch contact opnemen of hen mailen via sr.hetspeelwerk@florion.nl