De meeste leerlingen van Het Speelwerk maken gebruik van groepsvervoer.
Ze worden door een vervoersonderneming van thuis opgehaald en ’s middags weer thuis afgezet. Een aantal ondernemingen werken met verzamelpunten, waardoor leerlingen ergens overstappen op een ander busje.

Als u gebruik wilt maken van het leerlingen vervoer, dient u dit aan te geven bij uw burgerlijke gemeente. Zij sturen u dan een formulier hiervoor op. Het Speelwerk wordt ook gevraagd om een verklaring. Wij zorgen voor verzending daarvan naar de gemeenten. 

De kosten van het leerlingen vervoer zijn grotendeels gesubsidieerd. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en verschilt per gemeente.

U kunt de buschauffeur vragen om een vaste plek voor uw kind in het busje, dit kan voor de duidelijkheid van uw kind nodig zijn.
Het vervoer valt niet onder verantwoordelijkheid van de school. Als u op of aanmerkingen hebt, dient u deze met de buschauffeur te bespreken of bij de vervoerder neer te leggen.

We vinden het als school wel van belang dat de busreis goed verloopt. Als we merken dat dit niet zo is, kan het voor de leerkracht aanleiding zijn om dit met de leerling(en) en met de buschauffeur te bespreken. 

Vanuit Zwolle zuid is door de ouders een pool opgericht. Zij brengen en halen om de beurt een groepje leerlingen.

Als uw kind op de fiets komt, is er op het schoolplein een overdekte fietsenstalling. Deze stalling gaat van 9.00u tot 15.00u op slot. We raden evengoed aan de fiets in de stalling op slot te zetten. Wilt u tussentijds in de fietsenstalling, vraag dan binnen om de sleutel!